Abbreviations of Commonly used Polymers

What's on this page?

Hier vindt u een lijst met afkortingen met de volledige naam van polymeren.
 

Thermoplastics

polyetheen, PE
polypropeen, PP
polyvinylchloride, PVC
polystyreen, PS
styreen-acrylonitril, SAN
acrylonitril-butadieen-styreen, ABS
acrylonitril-styreen-acrylester, ASA
polymethylmethacrylate, PMMA
polyamide, PA
polyoxymethyleen, POM
polycarbonaat, PC
polyetheentereftalaat, PETP
polybuteentereftalaat, PBTP
polyfenyleenoxide, PPO (ook: PPE)
polyfenyleenether, PPE (ook: PPO)
polysulfon, PSU
polyfenyleensulfide, PPS
polyimide, PI
polytetrafluoretheen, PTFE
tetrafluoretheen-perfluorpropeen, FEP
polyvinilideenfluoride, PVDF
cellulose-acetaat, CA
cellulose-acetaat-butyraat, CAB
polybuteen, PB
polymethylpenteen, PMP
polyetheretherketon, PEEK
 
 

Thermosets

fenol-formaldehyde, PF
ureum-formaldehyde, UF
melamine-formaldehyde, MF
onverzadigde polyesters, UP
epoxyhars, EP
polyurethanen, PU
 

Synthetic Rubbers

styreen-butadieenrubber, SBR
butadieenrubber, BR
isopreenrubber, IPR
butylrubber, BR
chloropreenrubber, CR
nitrilrubber, NBR (butadieen-acrylonitril copolymeer)
etheen-propeen rubber, EPR
siliconrubbers
thermoplastische rubbers / elastomeren, TPE
poyurethaanrubber, PUR
 

Bron

De basis van deze lijst van de belangrijkste kunststoffen is afkomstig uit 'Polymeren: van keten tot kunststof', A.K. van der Vegt, Delft, Delftse Universitaire Pers, 3e druk, 1996.
 
last update: augustus 11, 2007